Du är här:   Välkommen
  |  Logga in
 Användarvillkor

AVTAL MELLAN ANVÄNDARE OCH Insiktsfulltledarskap

Insiktsfulltledarskap Webbplats består av diverse webbsidor som sköts av Insiktsfulltledarskap.

Insiktsfulltledarskap webbplats erbjuds under förutsättning att du accepterar följande villkor utan förbehåll. Detta gäller även villkor som framgår av andra sidor på denna webbplats. Din användning av Insiktsfulltledarskap webbplats bekräftar detta avtal på alla punkter och villkor.

ÄNDRINGAR AV DESSA VILLKOR

Insiktsfulltledarskap förbehåller sig rätten att utan varsel ändra de villkor som gäller för Insiktsfulltledarskap.

LÄNKAR TILL ANDRA WEBBSIDOR

Insiktsfulltledarskap webbplatsen kan innehålla länkar till andra webbsidor ("Links"). Dessa webbsidor kontrolleras inte av Insiktsfulltledarskap och Insiktsfulltledarskap är på grund av detta inte ansvarig för innehållet på dessa webbsidor, detta gäller utan undantag alla länkar till externa webbsidor. Insiktsfulltledarskap är heller inte ansvarig för överföring av data från de externa länkar som refereras från denna webbplats. Detta gäller utan undantag och alla former av överföring samt skadlig kod i form av virus etc. Insiktsfulltledarskap erbjuder enbart dessa länkar som en tjänst för användaren. Förekomsten av dessa länkar betyder INTE att Insiktsfulltledarskap sympatiserar med de uppfattningar som dessa webbsidor eller deras operatörer framställer.

MISSBRUK OCH OLOVLIG ANVÄNDNING

Vid användning av Insiktsfulltledarskap webbplats, bekräftar och garanterar du Insiktsfulltledarskap att du inte kommer att använda Insiktsfulltledarskap på ett sådant sätt att det strider mot svensk lagstiftning eller villkoren på denna sida. Du får under inga omständigheter använda Insiktsfulltledarskap webbplatsen så att det kan skada, avaktivera, överbelasta Insiktsfulltledarskap eller förstöra andra användares besök/arbete med Insiktsfulltledarskap webbplatsen. Du får ej skaffa tillgång eller försöka få tillgång till material som du inte erhållit tillstånd till genom Insiktsfulltledarskap webbplatsen.

ANVÄNDNING AV KOMMUNIKATIONSTJÄNSTER

Insiktsfulltledarskap webbplatsen kan innehålla anslagstavlor, chat, nyhetsgrupper, forum, personliga hemsidor, kalendrar eller andra kommunikationsfunktioner. Dessa funktioner har gjorts tillgängliga så att man kan kommunicera med större offentlighet eller med en grupp. Du accepterar därför att använda kommunikationstjänsterna i enlighet med de regler som gäller för berörda tjänster. Du accepterar att:
  • Inte på något sätt kränka rättsäkerheten för andra.
  • Inte publicera, ladda upp, distribuera någon form av opassande material eller information.
  • Inte ladda upp filer eller annat material som är skyddat av upphovsrätt utan att själv inneha dessa rättigheter eller ha skaffat tillstånd från innehavaren av rättigheten.
  • Inte ladda upp filer eller annat material som kan skada andras datorer.
  • Inte annonsera, göra reklam eller på annat sätt försöka sälja varor eller tjänster.
  • Inte genomföra undersökningar, förmedla kedjebrev, eller anordna pyramidspel.
  • Inte ladda ned någon fil där man känner till eller borde känna till inte kan distribueras med hänsyn till upphovrättsliga orsaker.

Insiktsfulltledarskap har ingen förpliktelse att övervaka kommunikationstjänsterna. Dock förbehåller Insiktsfulltledarskap sig rätten att läsa igenom och utvärdera material som är upplagt i dessa kommunikationstjänster. Insiktsfulltledarskap förbehåller sig rätten att exkludera och förhindra tillgång till material och utan att lämna besked ta bort sådant material.

Insiktsfulltledarskap förbehåller sig rätten att alltid kunna offentliggöra och lämna ut information som är nödvändig till stat eller myndighet. Insiktsfulltledarskap varken godkänner eller ger tillstånd till information som kan finnas i våra kommunikationstjänster. På denna grund frånsäger Insiktsfulltledarskap sig allt ansvar i förbindelse med kommunikationstjänsterna och var handling indirekt eller direkt som kan vara resultatet av att delta i någon av tjänsterna. Administratörer och användare är inte behöriga att tala eller upplysa på Insiktsfulltledarskap vägnar. Deras synpunkter är inte nödvändigtvis synpunkter och inställningar som överenstämmer med Insiktsfulltledarskap.


FÖRBEHÅLL OCH ANSVARSFRÅNSÄGELSE

ALL INFORMATION, MJUKVARUPRODUKTER, OCH TJÄNSTER I ELLER TILLGÄNGLIGA GENOM Insiktsfulltledarskap WEBBPLATS KAN INNEHÅLLA FELAKTIGHETER. Insiktsfulltledarskap FRÅNSÄGER SIG ALLT ANSVAR FÖR FEL I Insiktsfulltledarskap WEBBPLATS SAMT KONSEKVENSER AV FEL I Insiktsfulltledarskap WEBBPLATS.

KONTAKT: ludvig@engelbertgroup.se

UPPSÄGNING/TILLGÅNGSBEGRÄNSNING

Insiktsfulltledarskap förbehåller sig rätten att utan varsel, säga upp din tillgång till Insiktsfulltledarskap webplats och dess relaterade tjänster. Du som besökare, användare eller medlem av denna webbplats accepterar härmed dessa villkor. Överträdelse av dessa villkor kan medföra utestängning från webbplatsen och i värsta fall lagsökning enligt svensk och internationell lagstiftning.

 COPYRIGHT OCH  INFORMATION OM VARUMÄRKEN:

Allt innehåll på Insiktsfulltledarskap webbplats är: Copyright 2009-2017 Insiktsfullt Ledarskap och/eller deras partner. Alla rättigheter förbehålles.

VARUMÄRKEN
Namn och varumärken nämnda här kan vara varumärken för respektive ägare.

Alla rättigheter förbehålles Insiktsfulltledarskap Copyright 2009-2017 Insiktsfullt Ledarskap

Design: Engelbert Group

PPR, who owns Gucci and Yves Saint Laurent, did not disclose the price it taken care of family-possessed Brioni, whose suits are actually featured in several Bond films. But experts estimate Brioni s enterprise worth at 250 million pounds to watch replicas watch replicas 300 million pounds, for example a hundred million pounds indebted. It's the newest inside a number of purchases in the luxury store which captured bought U. S. sports clothes brand Volcom and Swiss watch maker Sowind Group. Concurrently, PPR continues to be trying to unload a couple of of their a smaller amount lucrative models like catalog store Redcats and record and customer electronics chain Fnac. PPR Leader Francois-Henri Pinault, who revealed in September the business was at talks with Brioni, mentioned the company had compensated substantially a smaller amount compared to 350 million-euro ($481 million) figure reported captured. Pinault omega watches also voiced hope that the purchase of Redcats postponed in September vintage replica watches vintage replica watches following signs that bids would can be found in nicely underneath the 1. five billion-euro reserve cost could nevertheless occur, saying there was 18 interested candidates. The eye hasn t disappeared and interest continues to be expressed because then, he mentioned, adding top replica watches top replica watches that numerous in the possible customers had their particular financing. Frozen financing marketplaces have been 1 in the factors the Redcats purchase, which in fact had attracted interest from many private equity finance companies for example Advent, Apollo, Bain, Carlyle, Cinven together with several TPG and PAI, was postponed. Even if little, this deal verifies the company s readiness to enhance exposure for the quick growing soft line luxury marketplace, mentioned a Paris-based trader. Also, the company presently demonstrated its effective history in changing little luxury brands into excellent achievement tales.