Du är här:   Lyfta
  |  Logga in
 Seminarier och workshops
Minimera
Det är dags att blicka framåt och många företag känner att man vill angripa utmaningar på ett nytt och kreativt sätt. Företag och ledare vill se omvärlden och möjligheter med nya ögon, ta extra hand om medarbetare, svetsa samman arbetsgruppen och skapa engagemang och drivkraft. Ledarskapet inom våra företag är avgörande för hur bra vi lyckas.
 
Våra seminarier vänder sig till beslutsfattare på topp- och mellannivå och adresserar ledarkapsfrågor utifrån värderingar, attityder och förhållningssätt. Seminarier är ett viktigt komplement till längre utvecklingsinsatser samt andra former av nätverkande och kompetenshöjande aktiviteter.
 
På våra seminarier lyfter vi viktiga frågeställningar. Teoretiska avsnitt blandas med praktiska övningar och workshops och du deltar aktivt med dina erfarenheter och dina tankar. Inom ledarskapet finns inga allmängiltiga sanningar, varför det är extra viktigt att belysa många olika aspekter och exempel.

  

 

 Aktuella seminarier
Minimera

Kreativitetsboost - halvdagsseminarium om kreativitet och engagemang

Kreativitetsboost

Är kreativa medarbetare viktiga på din arbetsplats?
      Vill ni fånga upp nya idéer? 
            Vill ni vara framgångsrika även i framtiden?
 
Det är dags att ta till vara nyfikenheten och innovationslusten i organisationen! Framgång bygger på förmågan att se nya sammanhang och skapa förutsättningar för nya idéer. Samtidigt vill individer utvecklas på sin arbetsplats och känna glädje och meningsfullhet med jobbet. Att få människor att växa i en kreativ miljö blir därför viktigare och viktigare för organisationer och företag i en allt mer komplex värld.
 
På seminariet ”Kreativitetsboost” ger vi dig möjlighet att under en halvdag fokusera på vad som gör oss kreativa och vad som krävs av en organisation för att fånga upp idéer och engagemang. Vi varvar teoretiska resonemang med praktiska övningar där du är en viktig del i processen. Du får med dig handgripliga redskap och ny inspiration.
 
Läs mer -> Kreativitetsboost
 
 

Hållbart Ledarskap - halvdagsseminarie om hur en genomtänkt värdegrund kan vara hela skillnaden

Hållbart Ledarskap - ett angeläget ämne för många ledare. Vad händer när ledarskapet entusiasmerar och vad händer när det fallerar? En hållbar värdegrund innebär att aktivt ta ansvar och påverka.

" Det krävs ett helt nytt sätt att tänka
   för att lösa de problem vi skapat
   med det gamla sättet att tänka. "
   Albert Einstein
 
Det finns många aspekter på begreppet hållbart. Kundrelationer, ledarutveckling, medarbetarengagemang, miljö och samhälle samt företagsbyggande är några.
 
Stefan Knutsson och Stellan Nordahl ger sin syn på hur man bygger starka människor som bygger starka organisationer som skapar hållbara resultat
 
Läs mer -> Hållbart ledarskap
 
 
 
Ledarskap i en snabb och effektiv verksamhet - seminarium om kraven på ledarskapet i en verksamhet som är agil och lean
 
Agil och lean – vad är det egentligen och vad ställer det för krav på ledarskapet i en organisation? Ordet lean väcker många känslor till liv, positiva lika väl som negativa. Rätt genomfört så har tankesätten och principerna hjälpt till att bygga många av de mest framgångsrika företagen idag. Vi undersöker vad det är dessa företag har gjort och vad det ställer för krav på ledarskap och medarbetarskap i en organisation för att man ska lyckas.
 
På seminariet ger vi dig möjlighet att reflektera kring vad som kännetecknar en organisation som är kundfokuserad och effektiv och vilka krav detta ställer på ledarskapet.
 
 
 
Lean och agil – är det något för mig? - serie av seminarier om tankesätt och principer, metoder och verktyg
 
Lean och agil utveckling används för att skapa ökad kundnytta, medarbetarengagemang och samhällsnytta.
 
Vi går igenom grunderna för vad som kännetecknar en agil och lean verksamhet. Seminarierna anpassas till deltagarnas förkunskaper och syftar till att skapa förståelse för varför agil och lean ger fördelar, hur en förändringsresa ser ut, vad man gör, vem som gör det och vad som krävs för att man ska lyckas.
 
 
 
Värdegrundsbaserat ledarskap - halvdagsseminarium för skolledare och rektorer
 
”Utifrån ett styrnings- och ledningsperspektiv kan vi tillsammans förbättra resultaten generellt i skolans alla ämnen” (SKL:s öppna jämförelser 2011)
 
Ingemar Karlsson från Utbildningsglädje visar tillsammans med Stefan Knutsson och Stellan Nordahl hur värderingar och öppenhet kan vara viktiga och i vissa fall avgörande verktyg i skolans ledarskap.
 
Design: Engelbert Group

PPR, who owns Gucci and Yves Saint Laurent, did not disclose the price it taken care of family-possessed Brioni, whose suits are actually featured in several Bond films. But experts estimate Brioni s enterprise worth at 250 million pounds to watch replicas watch replicas 300 million pounds, for example a hundred million pounds indebted. It's the newest inside a number of purchases in the luxury store which captured bought U. S. sports clothes brand Volcom and Swiss watch maker Sowind Group. Concurrently, PPR continues to be trying to unload a couple of of their a smaller amount lucrative models like catalog store Redcats and record and customer electronics chain Fnac. PPR Leader Francois-Henri Pinault, who revealed in September the business was at talks with Brioni, mentioned the company had compensated substantially a smaller amount compared to 350 million-euro ($481 million) figure reported captured. Pinault omega watches also voiced hope that the purchase of Redcats postponed in September vintage replica watches vintage replica watches following signs that bids would can be found in nicely underneath the 1. five billion-euro reserve cost could nevertheless occur, saying there was 18 interested candidates. The eye hasn t disappeared and interest continues to be expressed because then, he mentioned, adding top replica watches top replica watches that numerous in the possible customers had their particular financing. Frozen financing marketplaces have been 1 in the factors the Redcats purchase, which in fact had attracted interest from many private equity finance companies for example Advent, Apollo, Bain, Carlyle, Cinven together with several TPG and PAI, was postponed. Even if little, this deal verifies the company s readiness to enhance exposure for the quick growing soft line luxury marketplace, mentioned a Paris-based trader. Also, the company presently demonstrated its effective history in changing little luxury brands into excellent achievement tales.