Du är här:   Välkommen > Ledarskapets utveckling
  |  Logga in
 Ledarskap i teori och praktik
Minimera

Fram till mitten av 1900-talet hade egenskapsteorier sin storhetstid. Till viss del är dessa teorier fortfarande aktuella. Genom olika egenskapstester försöker man identifiera de rätta egenskaperna, intelligens, stresstålighet, självförtroende, mognad, beslutsför, etc.

Under en trettioårsperiod från 1940-talet fram till slutet av 1960-talet var intresset mer inriktat på stil och beteende, och vad ledaren gör studerades. Dessa teorier innebär att ledarskap kan läras och utbildningar i ledarskap började därmed lanseras. Även idéer från beteendeteorier förekommer i dagens diskussioner om ledarskap, där det talas om ett tredimensionellt förhållningssätt till ledarskap där uppgift, relations- och förändringsaspekter alla bidrar till hur effektiv en ledare uppfattas vara.

Sedan 1950-talet har mycket forskning ägnats åt makt och inflytande, och att kunna påverka anses utgöra en av grundstenarna i ett ledarskap.

Från 1960-talet och framåt har situationsanpassat ledarskap varit en samlande beteckning för teorier som på olika sätt adresserar betydelsen av kontexten och sammanhanget. Ett gott ledarskap är det där ledaren kan anpassa sig till förändrade förutsättningar.

Idag rör sig aktuella ledarskapsteorier mot ett integrerat förhållningssätt där ledarskap förstås som en social process som präglas av mötet mellan ledaren (med sina egenskaper, beteenden, stilar, roller och strategier osv.), följaren (med sina behov, värderingar, kompetenser, livsförutsättningar osv.) samt situationen (som beror på omgivning, ekonomi, teknik, politik, organisation, nivå, makt, uppdrag osv.).

 

 

Transformativt ledarskap är en teori som handlar om att förändra och utveckla följare.  Ledaren ses som en karismatisk och visionär person som entusiasmerar följare. Fokus riktas på moral, etik, känslor, värderingar och medarbetarna i organisationen.
 
Strategier för att nå ett transformativt ledarskap innefattar att:
  • sätta en agenda
  • kommunicera en vision som inspirerar
  • tänka nytt och stort
  • få andra att agera
  • skapa känslomässiga länkar
Vi är övertygade om att framtidens ledare utövar ett medmänskligt ledarskap. Ett ledarskap där en god värdegrund utgör basen för komplexa beslut likväl som vardagliga. Ett insiktsfullt ledarskap entusiasmerar, levandegör och engagerar sig.
 
Ledarskap är för oss i grund och botten självinsikt. Med sunt förnuft och genom medvetna val tar ledarskapet ansvar.  Vi väljer själva vår inställning och vi skapar den värld vi lever i. Fördelaktiga förhållningssätt skapar grunden för en inneboende glädje, drivkraft och entusiasm.
 
Design: Engelbert Group

PPR, who owns Gucci and Yves Saint Laurent, did not disclose the price it taken care of family-possessed Brioni, whose suits are actually featured in several Bond films. But experts estimate Brioni s enterprise worth at 250 million pounds to watch replicas watch replicas 300 million pounds, for example a hundred million pounds indebted. It's the newest inside a number of purchases in the luxury store which captured bought U. S. sports clothes brand Volcom and Swiss watch maker Sowind Group. Concurrently, PPR continues to be trying to unload a couple of of their a smaller amount lucrative models like catalog store Redcats and record and customer electronics chain Fnac. PPR Leader Francois-Henri Pinault, who revealed in September the business was at talks with Brioni, mentioned the company had compensated substantially a smaller amount compared to 350 million-euro ($481 million) figure reported captured. Pinault omega watches also voiced hope that the purchase of Redcats postponed in September vintage replica watches vintage replica watches following signs that bids would can be found in nicely underneath the 1. five billion-euro reserve cost could nevertheless occur, saying there was 18 interested candidates. The eye hasn t disappeared and interest continues to be expressed because then, he mentioned, adding top replica watches top replica watches that numerous in the possible customers had their particular financing. Frozen financing marketplaces have been 1 in the factors the Redcats purchase, which in fact had attracted interest from many private equity finance companies for example Advent, Apollo, Bain, Carlyle, Cinven together with several TPG and PAI, was postponed. Even if little, this deal verifies the company s readiness to enhance exposure for the quick growing soft line luxury marketplace, mentioned a Paris-based trader. Also, the company presently demonstrated its effective history in changing little luxury brands into excellent achievement tales.